Nom: Inma

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Inma a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3256 de 59.142 noms
  • Freqüència: 115 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ina (f)Enma (f)Inmaculada (f)Aima (f)Imma (f)Inas (f)Inna (f)Irma (f)Rima (f)Inga (f)

Inma apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb INoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts