Nom: Inés

Origen i significat

Inés és la forma espanyola del nom Agnès, que té un origen grec. La paraula grega "hagnē" és l'arrel d'aquest nom i significa "pura" o "casta". Aquest nom va ser portat per Santa Agnès de Roma, una verge màrtir venerada dins la tradició cristiana, la qual cosa ha contribuït a la seva popularitat en països de tradició catòlica.

A nivell internacional, el nom Inés té variants en diferents llengües, com Agnes en anglès, Agnès en francès o Agnese en italià. Malgrat les diferències en la pronunciació o l'escriptura, la majoria d'aquestes variants comparteixen l'essència del seu significat i el vincle amb la figura de la santa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Inés a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 214 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.683 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,86 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 118 de 1.448 noms
  • Freqüència: 77 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ginesa (f)Inas (f)Ginés (m)Ginesta (f)Ione (f)Neus (f)Agnès (f)Aine (f)Inass (f)Insaf (f)

Inés apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts