Nom: Rufina

Origen i significat

El nom Rufina té un origen llatí i és la forma femenina de Rufinus, derivat del cognom llatí Rufus, que significa "vermell" o "pelroig". Aquesta referència al color podria estar relacionada amb el color de cabell o fins i tot amb un tret distintiu de caràcter. És un nom que es pot trobar en fonts històriques i en registres de sants i màrtirs de l'època romana.

A més, Rufina com a nom propi ha estat portat per diverses figures històriques, incloent màrtirs i santes, el que pot afegir una dimensió espiritual o religiosa al seu significat. Malgrat no ser un dels noms més comuns en l'actualitat, Rufina conserva un aire d'antiguitat i distinció dins de la tradició nomenativa occidental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rufina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1207 de 59.142 noms
  • Freqüència: 478 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Fina (f)Serafina (f)Ina (f)Irina (f)Reina (f)Roudaina (f)Erundina (f)Ursulina (f)Aruna (f)Bruna (f)

Rufina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena