Nom: Serafina

Origen i significat

El nom Serafina és la forma femenina de Serafí, i té un origen que es remunta a la paraula hebrea "seraphim", que fa referència a una classe d'àngels que apareixen en la teologia jueva i cristiana. Els serafins són descrits com a éssers celestials de gran puresa i estan associats amb la llum i el foc. Aquest nom, per tant, podria portar connotacions de santedat i divinitat.

Històricament, Serafina ha estat un nom bastant popular en països de tradició cristiana, especialment durant el Renaixement i en l'art religiós, on sovint s'han representat figures angelicals amb aquest nom. Aquest nom pot evocar també una certa delicadesa i bellesa etèria, associades amb la imatge dels àngels en la cultura popular.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Serafina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1257 de 59.142 noms
  • Freqüència: 453 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Josefina (f)Fina (f)Rufina (f)Safia (f)Aina (f)Severina (f)Serafín (m)Sabina (f)Savina (f)Sakina (f)

Serafina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs