Nom: Anna

Origen i significat

El nom Anna és d'origen hebreu i prové de la paraula "Hannah", que significa "favor" o "gràcia". Aquest nom ha estat àmpliament adoptat en moltes cultures i llengües amb petites variacions en la seva escriptura i pronunciació. És un nom clàssic i atemporal que ha estat portat per reines, santes i personatges històrics.

A la tradició cristiana, Anna és el nom de la mare de la Verge Maria, la qual cosa li confereix un significat religiós i espiritual profund. El nom és mencionat en els Evangelis Apòcrifs, textos que, malgrat no formar part del cànon bíblic, són valorats en diverses tradicions cristianes. La popularitat d'aquest nom també pot ser atribuïda a la seva senzillesa i la seva bellesa fonètica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 26 de 59.142 noms
  • Freqüència: 35.424 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 4,55 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 98 de 1.448 noms
  • Freqüència: 98 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,74 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Danna (f)Hanna (f)Janna (f)Ganna (f)Ainna (f)Ànnia / Annia (f)Alanna (f)Ana (f)Gianna (f)Ivanna (f)

Anna apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts