Nom: Amina

Origen i significat

Amina és un nom femení amb arrels en diverses cultures i idiomes. En l'àmbit àrab, Amina (آمنة) significa "honesta", "fiable" o "segura". Aquest nom és destacable dins la tradició islàmica, ja que Amina va ser la mare del profeta Muhammad, la qual cosa li atorga un profund respecte i admiració dins la comunitat musulmana.

A més, Amina pot tenir orígens en altres llengües africanes, on els seus significats poden variar, però sovint mantenen connotacions positives com la pau i la protecció. És un nom amb una rica herència cultural i pot ser escollit per famílies de diferents fons per la seva bellesa fonètica i el seu significat positiu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Amina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 456 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.027 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,26 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 231 de 1.448 noms
  • Freqüència: 38 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,7 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Yamina (f)Samina (f)Mina (f)Aina (f)Amna (f)Aminata (f)Carmina (f)Jasmina (f)Yasmina (f)Yassmina (f)

Amina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms de nena