Nom: Ainoa

Origen i significat

Ainoa és un nom femení d'origen basc. La seva etimologia és incerta, però es creu que podria provenir del topònim Ainhoa, que és una localitat del País Basc francès. Aquest nom es va popularitzar a partir dels anys 90 i ha mantingut una presència notable des d'aleshores.

El significat exacte d'Ainoa no està clar, ja que com molts noms d'origen geogràfic, podria fer referència a alguna característica de la localitat o bé a elements de la natura. Alguns suggeriments indiquen que podria estar relacionat amb "terra nova" o "terra fèrtil". Tanmateix, és un nom apreciat per la seva sonoritat i originalitat dins del context cultural català i espanyol.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ainoa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 466 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.927 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,25 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ahinoa (f)Ainoha (f)Ainona (f)Ainhoa (f)Aina (f)Ainna (f)Noa (f)Saioa (f)Alina (f)Amina (f)

Ainoa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena