Nom: Iana

Origen i significat

Iana és un nom que podria ser una variant de Ioana o Ianna, amb arrels en diverses cultures. En la versió Ioana, es tracta d'una forma femenina de Joan en idiomes com el romanès, que a la vegada deriva del nom hebreu Yohanan, significat "Déu és clement" o "Déu és misericordiós". Aquest nom té una forta connotació religiosa, doncs fa referència a figures bíbliques i santes.

D'altra banda, Ianna podria ser una variant o una forma abreujada d'Ianna, que és una transliteració d'Inanna, el nom d'una antiga deessa sumèria de l'amor i la guerra. Tot i que no és segur, aquesta possible connexió amb una deessa podria atorgar al nom una essència de poder i feminitat. La varietat en la grafia del nom pot donar lloc a diverses interpretacions i orígens.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Iana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3442 de 59.142 noms
  • Freqüència: 105 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Diana (f)Liana (f)Tiana (f)Xiana (f)Ivana (f)Ioana (f)Ana (f)Aina (f)Ariana (f)Briana (f)

Iana apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb INoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts