Nom: Joan Miquel

Origen i significat

Joan-Miquel és un nom compost masculí que combina dos noms de gran tradició i història. Joan prové de l'hebreu Yohanan, que significa "Déu és clement" o "Déu ha estat misericordiós". Aquest nom ha estat molt comú en la cultura occidental, especialment dins del cristianisme, pel seu vincle amb Sant Joan Baptista i Sant Joan l'Apòstol.

Miquel, per la seva banda, també té un origen hebreu, concretament del nom Mikha'el, que significa "Qui és com Déu?". És un nom amb forta presència en les religions abrahàmiques, sent Miquel un dels principals arcanjos. La unió de Joan i Miquel en un sol nom compost pot reflectir una tradició familiar o una especial devoció religiosa, combinant els significats de misericòrdia i protecció divina.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan Miquel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1441 de 59.142 noms
  • Freqüència: 370 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Miquel (m)Joan (m)Quel (m)Joanic (m)Manuel (m)Joaquim (m)Joaquín (m)Miguel (m)Samuel (m)Emanuel (m)

Joan Miquel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen