Nom: Joan

Origen i significat

Joan és un nom masculí d'origen hebreu, la forma catalana de Yohanan, que significa "Déu és clement" o "Déu ha estat misericordiós". Aquest nom té una gran presència en la tradició judeocristiana, sent el nom de diversos sants i figures bíbliques, com Joan Baptista i Joan l'Apòstol.

A més, ha estat un nom molt comú en la reialesa i la història europea, amb nombrosos reis, prínceps i personatges històrics que l'han portat. La seva forma femenina és Joana, i ambdues variants són utilitzades en moltes llengües amb petites variacions ortogràfiques, mantenint però el mateix origen i significat fonamental.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Joan a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 19 de 59.142 noms
  • Freqüència: 41.447 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 5,32 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 94 de 1.448 noms
  • Freqüència: 99 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,76 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Johan (m)Jan (m)Jon (m)Joanic (m)Jordan / Jordán (m)Joao (m)Ioan (m)Xoán (m)Jonàs / Jonás (m)Jonay (m)

Joan apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb JNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts