Nom: Emanuel

Origen i significat

El nom Emanuel prové de l'hebreu "Immanuel", que significa "Déu amb nosaltres". Aquest nom té profundes arrels bíbliques, ja que es refereix a una profecia d'Isaïes sobre el naixement d'un nen que seria una manifestació de la presència divina. La forma Emanuel és més comuna en contextos cristians, especialment dins de les tradicions on s'utilitzen formes adaptades de noms bíblics.

A més, Emanuel ha estat un nom reial en diverses cultures, incloent la dinastia de Savoia a Itàlia, on "Emanuele" ha estat el nom de diversos ducs i reis. Aquest nom pot portar connotacions de lideratge i noblesa, així com un fort component espiritual i religiós per la seva vinculació amb el significat original hebreu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Emanuel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1779 de 59.142 noms
  • Freqüència: 275 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 565 de 1.448 noms
  • Freqüència: 13 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,24 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Emmanuel (m)Emanuele (m)Manuel (m)Manel (m)Mael (m)Emanuela (f)Manu (m)Nahuel (m)Samuel (m)Nel (m)

Emanuel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen