Nom: Samuel

Origen i significat

El nom Samuel té un profund arrelament en la tradició judeocristiana, provinent de l'hebreu "שְׁמוּאֵל" (Shemu'el), que es pot interpretar com "Déu ha escoltat" o "nom de Déu". Aquest nom bíblic va ser portat per un dels líders més importants d'Israel, el profeta Samuel, que juga un paper clau en els llibres de Samuel de l'Antic Testament.

La popularitat del nom Samuel a través de la història ha estat influenciada per la seva presència en textos religiosos, i ha estat adoptat àmpliament en moltes cultures i idiomes amb diverses formes i variacions. Aquest nom sovint simbolitza la fe i l'esperança en la comunicació amb el diví, reflectint la història del seu portador bíblic que va ser cridat per Déu des de la seva infància.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Samuel a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 279 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.602 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,59 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 128 de 1.448 noms
  • Freqüència: 70 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,29 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Saül / Saúl (m)Sam (m)Manuel (m)Ismael (m)Aurel (m)Emanuel (m)Mael (m)Miguel (m)Miquel (m)Nahuel (m)

Samuel apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb SNoms de nen