Nom: Francesc De Paula

Origen i significat

El nom Francesc-de-Paula és una combinació de dos noms amb un fort component religiós i històric. Francesc és un nom d'origen llatí que prové de "Franciscus", el qual significa "pertanyent als francs" o "l'home lliure". Aquest nom es va popularitzar per l'admiració cap a Sant Francesc d'Assís, fundador de l'orde dels Franciscans i conegut per la seva humilitat i amor per la natura.

El complement "de Paula" fa referència a Sant Francesc de Paula, un ermità italià fundador de l'orde dels Mínims al segle XV. Aquest sant és conegut per la seva vida d'austeritat i per realitzar diversos miracles, i la seva devoció ha inspirat que molts cristians rebin aquest nom en el seu honor. La combinació dels dos noms suggereix una forta connexió amb valors com la fe, la caritat i la sencillez.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francesc De Paula a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3310 de 59.142 noms
  • Freqüència: 112 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesc (m)Francesco (m)Franc (m)Fran (m)Francis (m)Francisco (m)Franco (m)Francí (m)Francesca (f)Francisca (f)

Francesc De Paula apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen