Nom: Fran

Origen i significat

El nom Fran és sovint una forma abreujada de Francisco, que té un origen germànic i significa "home lliure" o "pertenent als francs". Francisco és la forma espanyola del nom llatí Franciscus, i ha estat molt popular en països de parla hispana i portuguesa, així com en la tradició cristiana per la influència de Sant Francesc d'Assís.

A més, Fran també pot ser utilitzat com a nom propi independent, mantenint la connexió amb el concepte de llibertat i noblesa que es desprèn del seu origen germànic. Aquest nom pot ser triat per la seva simplicitat i facilitat de pronunciació en diverses llengües, així com per la seva sonoritat moderna i desenfadada.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Fran a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Franc (m)Frank (m)Franco (m)Francí (m)Ferran (m)Francis (m)Francesc (m)Efraín (m)Francesco (m)Francisco (m)

Fran apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb FNoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts