Nom: Francisca

Origen i significat

El nom Francisca és la forma femenina del nom masculí Francisco, que té un origen llatí. Deriva del terme "Franciscus", que significa "pertanyent o relatiu als francs", una antiga tribu germànica. També es pot interpretar com "home (o dona) lliure", ja que els francs tenien la fama de ser un poble feroçment independent.

Aquest nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Francesc d'Assís, fundador de l'orde dels franciscans, que va adoptar aquest nom en honor a la seva humilitat i devoció. Així, el nom Francisca porta amb si una connotació de simplicitat, devoció i humilitat. La presència del nom en diverses cultures ha fet que adquireixi diverses formes i variants a través del món.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 33 de 59.142 noms
  • Freqüència: 30.399 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,9 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francisca a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Francesca (f)Francina (f)Narcisa (f)Prisca (f)Anisa (f)Rània / Rania (f)