Nom: Francesc

Origen i significat

El nom Francesc té un profund arrelament en la cultura i l'idioma catalans, essent la versió catalana del nom que en castellà és conegut com Francisco. L'origen d'aquest nom és l'antic francès, "franciscus", que significa "pertanyent als francs" o "l'home lliure". Aquesta denominació es va popularitzar per l'admiració a Sant Francesc d'Assís, fundador de l'orde franciscà i conegut per la seva vida de pobresa i humilitat.

A més, el nom Francesc, a través de la història, ha estat portat per reis, nobles i altres figures destacables, així com per moltes persones en la vida quotidiana. En la forma curta, sovint es fa servir "Cesc" o "Xesc" com a hipocorístic o forma afectuosa de Francesc. La força i la tradició d'aquest nom el fan rellevant en el context de la cultura catalana, portant amb ell connotacions de llibertat i espiritualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francesc a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 113 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.625 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,88 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 674 de 1.448 noms
  • Freqüència: 10 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,18 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesco (m)Francisco (m)Franc (m)Francis (m)Cesc (m)Fran (m)Franco (m)Francí (m)Francesca (f)Frank (m)

Francesc apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms catalansNoms llargsNoms de nen