Nom: Francesca

Origen i significat

El nom Francesca és la versió femenina de Francesc, ambdós d'origen llatí. La paraula "francesc" significa "pertanyent als francs", que era un poble germànic. Aquest nom va començar a ser popular gràcies a Sant Francesc d'Assís, el fundador de l'orde dels franciscans. La forma femenina Francesca va adoptar un significat similar, fent referència a una dona lliure o d'origen franc.

Aquest nom és comú en diversos idiomes i cultures, especialment a Itàlia, on Francesca és una forma molt estesa i apreciada. La seva sonoritat i elegància han contribuït a la seva difusió en moltes altres regions, i porta amb si una sensació de tradició i refinament. En contextos històrics i literaris, Francesca ha estat associat amb diverses figures de renom, afegint un cert aire de cultura i distinció al nom.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 9

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 373 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.870 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,37 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francesca a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Francesca apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb FNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Francisca (f)Cesca (f)Francina (f)Francesc (m)Francesco (m)Xesca (f)Sança (f)Franc (m)Francisco (m)Francis (m)