Nom: Francisco

Origen i significat

El nom Francisco és d'origen espanyol i prové de l'italià "Francesco", que significa "francès" o "pertanyent als francesos". Aquest nom va guanyar popularitat a partir de Sant Francesc d'Assís, fundador de l'ordre dels franciscans, el qual va adoptar aquest nom en honor a la seva devoció per França i per la seva humilitat i simplicitat.

Aquest nom pot reflectir un sentiment de cortesia i amabilitat, qualitats tradicionalment associades amb els francesos en el passat. A més, Francisco és un nom amb una forta connotació religiosa i històrica, ja que ha estat portat per moltes figures destacables, incloent reis i papes, com el Papa Francesc, el primer pontífex a escollir aquest nom.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francisco a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 8 de 59.142 noms
  • Freqüència: 66.841 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 8,58 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 273 de 1.448 noms
  • Freqüència: 33 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,59 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesco (m)Francis (m)Franco (m)Francí (m)Francesc (m)Franc (m)Cisco (m)Fran (m)Narciso (m)Francisca (f)

Francisco apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen