Nom: Francesc D'assís

Origen i significat

El nom Francesc d'Assís fa referència directa a Sant Francesc d'Assís, el fundador de l'orde franciscana. El nom Francesc és d'origen llatí, derivat de "Franciscus", que significa "pertanyent als francs" o "home lliure". Aquest nom va agafar una gran popularitat a Europa després de la figura de Sant Francesc, conegut per la seva vida d'humilitat, pobresa i amor per la natura.

L'afegitó "d'Assís" especifica l'origen geogràfic de la persona, en aquest cas, la ciutat d'Assís a Itàlia. Això no és inusual en noms històrics, on sovint es feia servir el lloc de naixement o residència com a part del nom per distingir individus. En el cas de Sant Francesc d'Assís, aquesta especificació s'ha convertit en una part integral del seu nom, evocant no només la seva identitat sinó també els seus valors i llegat espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Francesc D'assís a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2348 de 59.142 noms
  • Freqüència: 186 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Francesc (m)Francesco (m)Franc (m)Fran (m)Francis (m)Francisco (m)Franco (m)Francí (m)Francesca (f)Francisca (f)

Francesc D'assís apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb FNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen