Nom: Damas

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Damas a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 26.262 de 59.142 noms
  • Freqüència: 8 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Damaso / Dámaso (m)Damià (m)Dimas (m)Damián (m)Adama (m)Dalmau (m)Dàmaris / Dámaris / Damaris (f)Amades (m)Anas / Anás (m)Almas (f)

Damas apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen