Nom: Dàmaris / Dámaris / Damaris

Origen i significat

El nom Damaris té un origen bíblic, trobant-se en el llibre dels Fets dels Apòstols del Nou Testament. En el capítol 17, Damaris és mencionada com una dona atenesa que es converteix al cristianisme gràcies a la predicació de l'apòstol Pau a l'Àgora d'Atenes. La popularitat del nom en contextos cristians pot derivar d'aquesta referència bíblica.

A més, la paraula Damaris podria estar relacionada amb el terme grec "δάμαρ" (damar), que significa "dona" o "esposa". Tot i això, no es pot afirmar amb certesa que aquesta sigui l'etimologia del nom. Damaris és un nom que evoca la saviesa i la transformació espiritual, i que pot portar amb si la riquesa de la seva herència bíblica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dàmaris / Dámaris / Damaris a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 860 de 59.142 noms
  • Freqüència: 771 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Paris (f)Daria / Daría (f)Mari (f)Aeris (f)Doris (f)Marisa (f)Damas (m)Anaïs (f)Darina (f)Aris (m)

Dàmaris / Dámaris / Damaris apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs