Nom: Damaso / Dámaso

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Damaso / Dámaso a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2544 de 59.142 noms
  • Freqüència: 165 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Damas (m)Damià (m)Tommaso (m)Damián (m)Amaro (m)Amado (m)Adama (m)Dimas (m)Samsó (m)Dalmau (m)

Damaso / Dámaso apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb DNoms originals de nenNoms originalsNoms de nen