Nom: Damià

Origen i significat

El nom Damià (la forma masculina del nom, a vegades escrit com Damia sense l'accent en català) té un origen grec i es deriva de la paraula "damazo", que significa "domar" o "controlar". És un nom que es pot associar amb la força i la capacitat de guiar o mantenir l'ordre. El nom va guanyar popularitat en el cristianisme al llarg dels sants Còssos i Damià, germans bessons i màrtirs de la fe, els quals són venerats en diverses tradicions cristianes.

A més, el nom pot variar en la seva forma i ortografia en diferents cultures i idiomes, tenint versions com Damian o Damián en altres llengües. Malgrat les petites variacions, el nucli del significat tendeix a mantenir-se relacionat amb les nocions de disciplina i capacitat de control, reflectint així l'essència del seu origen grec.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Damià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 939 de 59.142 noms
  • Freqüència: 680 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Damián (m)Damas (m)Adama (m)Damaso / Dámaso (m)Dalmau (m)Darian (m)Damiana (f)Demian / Demián (m)Lamia (f)Namia (f)

Damià apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen