Nom: Anas / Anás

Origen i significat

El nom Anas és d'origen àrab i significa "amabilitat" o "afecte". És un nom masculí que es pot trobar en diverses cultures de parla àrab i en comunitats musulmanes. En l'ús del nom, sovint es destaca la importància de les qualitats personals de gentilesa i cortesia que el nom suggeriria.

A més, Anas és un nom que pot estar associat amb Anas ibn Malik, un dels companys del profeta Muhammad i un dels narradors més prolífics dels hadits, que són les dites i fets del profeta. Aquesta associació amb una figura històrica i religiosa tan destacada pot influir en la popularitat del nom dins de les comunitats islàmiques.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Anas / Anás a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 481 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.852 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,24 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 134 de 1.448 noms
  • Freqüència: 68 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anass (m)Annàs (m)Anastasi (m)Anastasio (m)Anis / Anís (m)Anaïs (f)Atanasi (m)Jonàs / Jonás (m)Ana (f)Hans (m)

Anas / Anás apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms curts de nenNoms de nenNoms curts