Nom: Dalmau

Origen i significat

El nom Dalmau és d'origen català i es creu que prové de la unió dels elements germànics "adal", que significa "noble", i "maw", que vol dir "home". Així, el significat del nom Dalmau podria interpretar-se com "home noble" o "noble guerrer". Aquest nom té una forta connotació històrica i de noblesa dins del context cultural català.

Històricament, Dalmau ha estat un nom portat per membres de la noblesa i altres figures rellevants dins de la societat medieval catalana. La seva presència en documents antics i la seva pervivència fins a l'actualitat reflecteixen la importància de la tradició i l'herència en la cultura de denominació catalana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dalmau a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4238 de 59.142 noms
  • Freqüència: 80 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Lau (m)Damià (m)Damas (m)Adama (m)Damián (m)Damaso / Dámaso (m)Alma (f)Dalal (f)Dàlia / Dalia (f)Dalila (f)

Dalmau apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen