Nom: Àngel Maria / Ángel María

Origen i significat

Àngel-Maria és un nom compost que combina dos noms amb una forta tradició i significat en la cultura cristiana. El primer component, Àngel, prové del grec "ángelos" que significa "missatger". Aquest nom fa referència als éssers celestials que actuen com a missatgers de Déu segons la tradició cristiana. És un nom que ha estat molt estès en diverses cultures i que sovint s'associa amb la puresa i la protecció espiritual.

El segon component, Maria, és la forma masculina de Maria, un nom de gran importància dins del cristianisme, ja que és el nom de la mare de Jesucrist. Maria prové de l'hebreu i, malgrat els debats sobre el seu significat exacte, sovint se l'associa amb termes com "estimada", "mare" o "la que eleva". La combinació de Àngel i Maria en un sol nom pot reflectir una especial devoció o una tradició familiar de transmetre aquests valors religiosos.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àngel Maria / Ángel María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2459 de 59.142 noms
  • Freqüència: 173 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Àngel / Ángel (m)Marià (m)Aria / Arià (m)Àngelo / Ángelo (m)Adelmar (m)Àngela / Ángela (f)Candelària / Candelaria (f)Anamaria (f)Maria / María (f)Angèlica / Angélica (f)

Àngel Maria / Ángel María apareix en aquestes llistes

Noms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans llargsNoms catalans de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms catalansNoms llargsNoms de nen