Nom: Aria / Arià

Origen i significat

El nom Aria és predominantment femení i té un origen que pot ser considerat múltiple. En la música, una "ària" és una peça solista expressiva dins d'una òpera, però com a nom propi, no és comú que es faci servir en la seva forma masculina. Per tant, la versió masculina d'aquest nom no és estandard i podria ser una variació moderna o una adaptació creativa del nom femení, sense un origen històric o cultural específic.

En la seva forma femenina, Aria pot ser derivat de l'italià i relacionar-se amb la música, evocant bellesa i harmonia. Tanmateix, en altres idiomes com el persa, "Aria" pot referir-se a la noblesa o ser un terme relacionat amb Ariana, que fa referència a una regió geogràfica i cultural històrica. En aquest context, la versió masculina podria ser una reinterpretació contemporània que busca capturar aquests elements de noblesa i cultura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aria / Arià a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2704 de 59.142 noms
  • Freqüència: 150 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 781 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,14 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ària / Aria (f)Arian (m)Marià (m)Adrià (m)Ari (m)Arai (m)Andria (m)Zacaría (m)Zakaria (m)Adrián (m)

Aria / Arià apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms curts de nenNoms originalsNoms de nenNoms curts