Nom: Nana

Origen i significat

El nom Nana pot tenir diverses procedències i significats segons la cultura d'on prové. En algunes cultures, com la japonesa, Nana és un nom femení prou comú que pot significar set, ja que "nana" és una manera de dir aquest número en japonès. En aquest context, el nom pot ser escollit per la seva sonoritat agradable o pel significat simbòlic que se li atribueix al número set.

En altres contextos, Nana pot ser un nom carinyós o una variant de noms més llargs, com ara Anna o Johanna, que han estat acurtats o adaptats al llarg del temps. També es pot associar amb la paraula "nana", que en moltes llengües es refereix a una cançó de bressol o a la persona que té cura dels infants, evocant així sentiments de tendresa i cures maternals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2447 de 59.142 noms
  • Freqüència: 174 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ana (f)Anna (f)Mennana (f)Nadina (f)Indiana (f)Encarna (f)Dana (f)Hana (f)Iana (f)Jana (f)

Nana apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb NNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts