Nom: Encarna

Origen i significat

El nom Encarna és una forma curta i afectuosa d'Encarnació, que prové del llatí "incarnatio", que significa "fet carn" o "encarnació". Aquest nom té un fort component religiós, ja que fa referència a l'Encarnació de Jesús, quan segons la creença cristiana, Déu es va fer home. Per tant, és un nom amb profundes arrels en la tradició cristiana i sovint es troba en cultures de parla hispana.

A més, el nom Encarnació és sovint utilitzat en contextos religiosos, especialment al voltant de les festivitats de Nadal i la Setmana Santa, quan es commemora aquest esdeveniment. El nom també pot estar relacionat amb la virginitat i la maternitat, conceptes claus en la narrativa de l'Encarnació en la teologia cristiana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 541 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.572 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,2 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Encarna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Encarnacio (f)Encarnación (f)Enara (f)Nana (f)Carina (f)Ecaterina (f)