Nom: Jana

Origen i significat

El nom Jana és la forma femenina de Jan, una variació de Joan en diverses llengües eslaves i germàniques. En el seu origen, deriva del nom hebreu Yohanan, que significa "Déu és clement" o "Déu és misericordiós". Aquest nom ha estat àmpliament utilitzat a través de la història en diverses formes i variantes en múltiples cultures.

A més, en algunes cultures, Jana també pot ser vist com una forma curta o afectuosa de noms més llargs com Johanna o Adriana. Tot i que el nom pot tenir diferents significats i formes, sovint manté una essència que reflecteix la gràcia o la misericòrdia divina, com es pot inferir del seu significat original hebreu.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Jana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 194 de 59.142 noms
  • Freqüència: 7.303 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,94 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 35 de 1.448 noms
  • Freqüència: 249 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 4,42 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Janat (f)Janna (f)Joana (f)Juana (f)Ana (f)Janina (f)Janira (f)Jannah (f)Jannat (f)Johana (f)

Jana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts