Nom: Martina

Origen i significat

El nom Martina és la versió femenina de Martí, i prové del llatí Martinus, que significa "consagrat a Mart", el déu romà de la guerra. Per tant, pot ser interpretat com a "guerrera" o "aquella que pertany a Mart". El nom Martina comparteix aquesta etimologia amb noms com Martín en espanyol o Martin en anglès, tots derivats de la mateixa arrel llatina.

Històricament, Martina ha estat un nom popular en diverses cultures europees, i la seva popularitat pot ser atribuïda en part a Sant Martí de Tours, un sant del segle IV que és molt venerat en la cristiandat. El nom porta amb si una connotació de fortalesa i valor, i potser també una certa noblesa, ja que Mart era considerat un dels déus més importants en l'antiga religió romana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Martina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 112 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.657 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,88 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1 de 1.448 noms
  • Freqüència: 405 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 7,47 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marina (f)Marta (f)Maria / María (f)Mariona (f)Marian (f)Mariana (f)Tina (f)Martha (f)Marinela (f)Marilena (f)

Martina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs