Nom: Martín

Origen i significat

El nom Martin té un origen llatí, derivant del terme "Martis", que és el genitiu de Mars, el déu romà de la guerra. Aquest nom ha estat molt estès a Europa des de l'època medieval, en part gràcies a la popularitat de Sant Martí de Tours, un soldat romà que es va convertir en sant patró dels soldats i dels cavallers. El significat del nom podria estar relacionat amb qualitats marcialment valorades com la valentia i l'heroïcitat.

Amb el temps, Martin s'ha convertit en un nom molt comú en moltes cultures i idiomes, amb variants com Martín en espanyol, Martino en italià o Marten en alguns països escandinaus. A més de la seva associació amb el déu Mars, el nom també pot simbolitzar una persona que és protectora o que té un caràcter fort.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Martín a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 235 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.970 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,77 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 52 de 1.448 noms
  • Freqüència: 157 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,9 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Martí (m)Marín (m)Marian (m)Marino (m)Marí (m)Mariano (m)Martirià (m)Marturià (m)Marià (m)Mario (m)

Martín apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms de nen