Nom: Marinela

Origen i significat

El nom Marinela és una variant femenina del nom Marino, i tendeix a estar relacionat amb el mar. L'element "mar" dins el nom suggereix una connexió amb l'oceà o el món marítim, reflectint possiblement una afinitat amb l'aigua o la natura marina. Aquest tipus de noms solen ser populars en regions costaneres o en cultures amb una forta vinculació al mar.

A més, Marinela podria ser considerat com una forma diminutiva o afectuosa de Marina, un altre nom amb clares referències al mar. En aquest sentit, Marinela portaria una connotació més íntima o familiar, donant una sensació de tendresa o proximitat en el seu ús. Com molts noms, les connotacions i l'ús poden variar depenent del context cultural i familiar en el qual es trobi.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Marinela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3033 de 59.142 noms
  • Freqüència: 127 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mariela (f)Marilena (f)Marianela (f)Marina (f)Marine (f)Manela (f)Maria / María (f)Marie (f)Maribel (f)Maricel (f)

Marinela apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs