Nom: Martí

Origen i significat

El nom Martí deriva del llatí Martinus, que està relacionat amb Mars, el déu romà de la guerra. Aquesta associació pot suggerir qualitats de bravura, fortalesa i capacitat de lideratge. El nom va guanyar popularitat gràcies a Sant Martí de Tours, un soldat romà que es va convertir al cristianisme i és conegut per la llegenda en què va compartir la seva capa amb un mendicant.

En la cultura occidental, Martí ha estat un nom freqüentment utilitzat al llarg dels segles, amb diverses variants en diferents idiomes, com Martin en anglès o Martino en italià. A més, el nom pot reflectir un patró de nomenament que fa honor a figures històriques o sants, els quals han influït en la persistència del seu ús en diferents cultures i generacions.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Martí a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 114 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14.580 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,87 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 8 de 1.448 noms
  • Freqüència: 367 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 6,77 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Martín (m)Marí (m)Martirià (m)Marturià (m)Marià (m)Mario (m)Marín (m)Mat (m)Matei (m)Mauri (m)

Martí apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen