Nom: Maria Núria / María Nuria

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Núria / María Nuria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 472 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.893 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,24 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Mariana (f)Marian (f)Marianna (f)Marioara (f)Àuria / Auria (f)Maria / María (f)Núria / Nuria (f)Marciana (f)Marianela (f)Mariama (f)

Maria Núria / María Nuria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs