Nom: Núria / Nuria

Origen i significat

El nom Nuria té un fort arrelament a Catalunya, essent un nom de dona que prové de la denominació del santuari de la Mare de Déu de Núria, situat a la vall de Núria, dins dels Pirineus. El significat exacte del nom és incert, però es creu que podria derivar de l'origen preromà i fer referència a algun concepte relacionat amb l'aigua o un paratge natural, donada la riquesa d'aquestes característiques en la vall.

A més, la paraula Nuria també podria estar relacionada amb el terme àrab "nur", que significa "llum". Aquesta connexió podria ser fruit de la interacció entre cultures a la península Ibèrica durant l'època medieval, tot i que aquesta hipòtesi no és la més acceptada quan es parla de l'origen del nom del santuari i, per extensió, del nom femení.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Núria / Nuria a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14 de 59.142 noms
  • Freqüència: 49.268 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 6,32 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 147 de 1.448 noms
  • Freqüència: 65 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,15 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nuri (f)Nura (f)Àuria / Auria (f)Gúria (f)Nur (f)Houria (f)Touria (f)Noura (f)Nira (f)Honòria (f)

Núria / Nuria apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms catalans de nenaNoms catalansNoms de nena