Nom: Maria Eloísa / María Eloïsa

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Eloísa / María Eloïsa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3165 de 59.142 noms
  • Freqüència: 120 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Marianela (f)Eloïsa / Eloísa (f)Mariló (f)Mariela (f)Mariola (f)Maria / María (f)Marie (f)Mariama (f)Mariami (f)Mariana (f)

Maria Eloísa / María Eloïsa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs