Nom: Eloïsa / Eloísa

Origen i significat

Eloisa és un nom femení amb arrels en l'alta edat mitjana europea. La seva forma original podria ser Heloise, i se suggereix que prové del germànic, on "haila" significa "sana" o "íntegra" i "wīs" significa "sàvia" o "prudent". Aquest nom es va popularitzar en part gràcies a la història d'amor entre Abelard i Heloïse, dos coneguts personatges de la història francesa.

En alguns casos, Eloisa es pot considerar una variant d'Eloise o Elouise, i en països de parla hispana i italiana és una forma comuna del nom. La combinació dels elements germànics li confereix un significat relacionat amb la saviesa i la salut, dotant el nom d'una bellesa clàssica i un aire de intel·lectualitat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eloïsa / Eloísa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 808 de 59.142 noms
  • Freqüència: 831 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Heloïsa (f)Elisa (f)Eloina (f)Melisa (f)Felisa (f)Lisa (f)Èlia / Elia (f)Elsa (f)Isa (f)Melissa (f)

Eloïsa / Eloísa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena