Nom: Daniela Maria / Daniela María

Origen i significat

El nom Daniela-Maria combina dos noms de gran tradició i significat. Daniela és la versió femenina de Daniel, que prové de l'hebreu i significa "Déu és el meu jutge". Aquest nom es troba freqüentment en textos bíblics i és molt popular en diverses cultures per la seva sonoritat i el seu significat profundament religiós.

D'altra banda, Maria, d'origen hebreu també, és un dels noms femenins més estesos i significatius dins del cristianisme, ja que fa referència a la mare de Jesús. El significat de Maria ha estat discutit, però una de les interpretacions més acceptades és "l'escollida" o "l'amada". La combinació de Daniela-Maria pot reflectir una doble devoció o un homenatge a dues figures religioses de gran importància.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Daniela Maria / Daniela María a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3364 de 59.142 noms
  • Freqüència: 109 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Anamaria (f)Daniela (f)Ilaria (f)Daniella (f)Dània / Dania (f)Maria / María (f)Hilària / Hilaria (f)Ària / Aria (f)Dana (f)Amaia (f)

Daniela Maria / Daniela María apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs