Nom: Dània / Dania

Origen i significat

El nom Dania pot ser una variant del nom Daniela, que és la forma femenina de Daniel. Provinent de l'hebreu, Daniel significa "Déu és el meu jutge" o "jutjat per Déu", i és un nom amb una forta presència en textos bíblics. Aquest nom ha estat adoptat en diverses cultures amb petites variacions en la seva forma i pronunciació.

En alguns casos, Dania també pot ser considerat com un nom amb origen independent, i podria ser associat amb el país Dinamarca, ja que en alguns idiomes, "Dania" és una forma llatinitzada o una denominació poètica per a aquesta nació. Tanmateix, aquesta associació no és la més comuna pel que fa al significat del nom en si.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Dània / Dania a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1969 de 59.142 noms
  • Freqüència: 238 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ania (f)Dana (f)Daina (f)Daniela (f)Davínia / Davinia (f)Daniella (f)Hania (f)Rània / Rania (f)Tània / Tania (f)Vània / Vania (f)

Dània / Dania apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena