Nom: Daniela

Origen i significat

El nom Daniela és la forma femenina de Daniel, que prové de l'hebreu i està format per les parts "dan", que significa "jutjar", i "el", que fa referència a "Déu". Així, el significat complet podria interpretar-se com "Déu és el meu jutge" o "jutjada per Déu". És un nom amb profundes arrels bíbliques, ja que Daniel va ser un profeta destacat de l'Antic Testament, conegut per la seva saviesa i per la història de Daniel a la fossa dels lleons.

Daniela, com a variant femenina, comparteix aquesta riquesa simbòlica i espiritual. Aquest nom ha estat adoptat en diverses cultures i idiomes amb petites variacions en la seva ortografia i pronunciació, mantenint, però, la seva essència i vincle amb la tradició judeocristiana.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Daniela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 202 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.994 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,9 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 63 de 1.448 noms
  • Freqüència: 128 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,36 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Daniella (f)Dània / Dania (f)Daila (f)Nela (f)Àngela / Ángela (f)Yanela (f)Manela (f)Mariela (f)Aila (f)Dalila (f)

Daniela apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb DNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs