Nom: Daniela

Origen i significat

El nom Daniela és la forma femenina de Daniel, que prové de l'hebreu i està format per les parts "dan", que significa "jutjar", i "el", que fa referència a "Déu". Així, el significat complet podria interpretar-se com "Déu és el meu jutge" o "jutjada per Déu". És un nom amb profundes arrels bíbliques, ja que Daniel va ser un profeta destacat de l'Antic Testament, conegut per la seva saviesa i per la història de Daniel a la fossa dels lleons.

Daniela, com a variant femenina, comparteix aquesta riquesa simbòlica i espiritual. Aquest nom ha estat adoptat en diverses cultures i idiomes amb petites variacions en la seva ortografia i pronunciació, mantenint, però, la seva essència i vincle amb la tradició judeocristiana.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 202 de 59.142 noms
  • Freqüència: 6.994 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,9 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 68 de 1.448 noms
  • Freqüència: 132 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 2,34 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Daniela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Daniella (f)Dània / Dania (f)Nela (f)Àngela / Ángela (f)Yanela (f)Manela (f)