Nom: Carmen Rosa

Origen i significat

El nom Carmen-Rosa és un nom compost que uneix dos noms de tradició hispana. Carmen és un nom d'origen llatí que prové del terme "carmen", que significa "cant" o "poema", però també està molt associat amb la Mare de Déu del Carme, especialment a l'àmbit catòlic. Aquesta advocació mariana té les seves arrels al mont Carmel a Israel, i el nom ha estat àmpliament adoptat en països de parla hispana.

Rosa, per la seva banda, prové del llatí "rosa" referint-se a la flor del mateix nom, simbol de bellesa i amor. És un nom que també té connotacions religioses, ja que la rosa ha estat vinculada amb la Mare de Déu en diverses tradicions catòliques. La combinació de Carmen-Rosa pot tenir, doncs, un fort component religiós i cultural, a més de suggerir la unió de la poesia i bellesa simbolitzades en cada un dels noms que el formen.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Carmen Rosa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1289 de 59.142 noms
  • Freqüència: 430 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Carmen (f)Carme (f)Carmela (f)Carmina (f)Rosa (f)Generosa (f)Carmelo (m)Carmel (m)Carles (m)Carlos (m)

Carmen Rosa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs