Nom: Carles

Origen i significat

El nom Carles és la forma catalana del nom d'origen germànic Karl, que significa "home lliure" o "home". Aquest nom va ser portat per moltes figures reials i nobles al llarg de la història, incloent l'emperador Carlemany (Carolus Magnus en llatí). A causa d'això, Carles sovint es relaciona amb el lideratge i la noblesa.

En altres llengües, aquest nom adopta diferents formes, com Charles en anglès, Karl en alemany o Carlos en espanyol. Totes aquestes variants comparteixen una arrel comuna i poden portar connotacions similars de poder i estatus social en les seves respectives cultures. La forta presència històrica d'aquest nom ha ajudat a mantenir la seva popularitat al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Carles a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 136 de 59.142 noms
  • Freqüència: 11.869 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,52 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 630 de 1.448 noms
  • Freqüència: 11 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,2 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Charles (m)Carlos (m)Ares (m)Carlo (m)Carmel (m)Tales (m)Charlie (m)Caleb (m)Fares (m)Zacaries (m)

Carles apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms catalans de nenNoms catalansNoms de nen