Nom: Carmelo

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Carmelo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 612 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.260 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,16 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Carmel (m)Carlo (m)Carlos (m)Camilo (m)Marcelino (m)Marcelo (m)Carme (f)Carmela (f)Carles (m)Cairo (m)

Carmelo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb CNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen