Nom: Carmina

Origen i significat

El nom Carmina és la forma femenina de Carmine, que prové del llatí "carmen", que significa "cant" o "poema". Aquesta etimologia suggereix una connexió amb l'art, la bellesa i l'expressió, i pot ser una elecció popular per a famílies amb una apreciació per la música i la literatura.

A més, Carmina pot estar relacionat amb la Verge del Carme, especialment en cultures hispanoparlants, on el culte a la Mare de Déu del Carme és significatiu. En aquest context, el nom podria ser interpretat com una devoció o un homenatge a la figura religiosa, i portar una connotació de protecció i espiritualitat.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1508 de 59.142 noms
  • Freqüència: 341 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Carmina a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Carmina apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs

Altres noms similars

Carina (f)Amina (f)Marina (f)Mina (f)Carmen (f)Romina (f)Yamina (f)Samina (f)Carolina (f)Caterina (f)