Nom: Rosa

Origen i significat

El nom Rosa té un origen que es pot rastrejar fins al llatí, on significa literalment "rosa", la flor. Aquest nom ha estat molt popular en diverses cultures i idiomes, i sovint s'associa amb la bellesa, la gràcia i la puresa. En el cristianisme, la rosa és també un símbol de la Mare de Déu, i el nom pot tenir connotacions de santedat i devoció.

En algunes cultures, el nom Rosa també pot ser una forma de Rosalia o Rosalinda, amb arrels addicionals que poden incloure significats com "rosa bella" o "gentil rosa". El nom ha estat portat per diverses santes i figures històriques, reforçant la seva connexió amb la virtut i l'estima.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Rosa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 48 de 59.142 noms
  • Freqüència: 25.770 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 3,31 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 474 de 1.448 noms
  • Freqüència: 17 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,3 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Roa (f)Rosana (f)Rosari (f)Rosina (f)Rosita (f)Roseta (f)Rosalia / Rosalía (f)Rosanna (f)Rosario (f)Rosalba (f)

Rosa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts