Nom: Generosa

Origen i significat

El nom Generosa prové de l'adjectiu llatí "generosus", que significa noble, generós o de bona estirp. És un nom que destaca per les qualitats positives que suggereix, com la generositat, la bondat i l'altruisme. Aquestes connotacions poden fer que sigui un nom escollit per pares que desitgen expressar un desig o esperança que la seva filla representi aquestes virtuts.

Tot i que no és un dels noms més comuns, Generosa també pot ser considerat un nom amb un cert aire antic o tradicional, que potser evoca la noblesa de caràcter i la grandesa moral. En algunes cultures o famílies, el nom pot ser seleccionat per honrar a una avantpassada o per continuar amb una tradició familiar de noms amb significats profunds i virtuosos.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2682 de 59.142 noms
  • Freqüència: 151 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Generosa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Rosa (f)Gene (f)Geneva (f)Generós (m)Gènesis / Génesis (f)Ginesa (f)