Nom: Bianca

Origen i significat

El nom Bianca prové de l'italià i significa "blanca" o "blanquinosa", fent referència a la puresa o la claredat. Aquest nom ha estat popularitzat en la cultura occidental i és sovint associat amb la bellesa i la innocència, atributs tradicionalment lligats al color blanc. El nom Bianca pot ser utilitzat en diverses cultures amb petites variacions en la seva pronunciació o escriptura.

En la literatura, Bianca ha estat un nom escollit per diversos autors per a personatges femenins, destacant la seva aparició en obres de William Shakespeare, com "La fierecilla domada". Aquesta elecció pot haver contribuït a la popularització i al romanticisme associat amb el nom en el món de parla anglesa i més enllà.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bianca a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 892 de 59.142 noms
  • Freqüència: 728 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 248 de 1.448 noms
  • Freqüència: 36 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,66 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Blanca (f)Briana (f)Iana (f)Sança (f)Bibiana (f)Brianna (f)Fabiana (f)Ana (f)Ina (f)Binta (f)

Bianca apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena