Nom: Bianca

Origen i significat

El nom Bianca prové de l'italià i significa "blanca" o "blanquinosa", fent referència a la puresa o la claredat. Aquest nom ha estat popularitzat en la cultura occidental i és sovint associat amb la bellesa i la innocència, atributs tradicionalment lligats al color blanc. El nom Bianca pot ser utilitzat en diverses cultures amb petites variacions en la seva pronunciació o escriptura.

En la literatura, Bianca ha estat un nom escollit per diversos autors per a personatges femenins, destacant la seva aparició en obres de William Shakespeare, com "La fierecilla domada". Aquesta elecció pot haver contribuït a la popularització i al romanticisme associat amb el nom en el món de parla anglesa i més enllà.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 892 de 59.142 noms
  • Freqüència: 728 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 264 de 1.448 noms
  • Freqüència: 34 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,6 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bianca a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Blanca (f)Briana (f)Iana (f)Sança (f)Bibiana (f)Brianna (f)