Nom: Brianna

Origen i significat

El nom Brianna és una forma femenina del nom masculí Brian, i té les seves arrels principalment en la cultura irlandesa i celta. El significat de Brian és incert, però algunes fonts suggerixen que podria derivar de paraules cèltiques que signifiquen "alt" o "noble". Així, Brianna sovint s'interpreta com a "noble" o "forta".

La popularitat de Brianna va augmentar en països de parla anglesa durant les últimes dècades del segle XX. El nom pot variar en la seva ortografia, amb formes alternatives com Breanna o Briana, i es considera una opció moderna per a noms de nena que reflecteixen qualitats d'elevació i distinció.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Brianna a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4691 de 59.142 noms
  • Freqüència: 70 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 600 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,21 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Briana (f)Arianna (f)Bryanna (f)Rihanna (f)Adrianna (f)Marianna (f)Anna (f)Gianna (f)Ivanna (f)Ariadnna (f)

Brianna apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs