Nom: Bibiana

Origen i significat

Bibiana és un nom femení amb un origen que es podria rastrejar fins al llatí, amb la paraula "vivianus", que significa "viu" o "ple de vida". La forma femenina derivaria de "viviana", indicant possiblement la vitalitat o l'energia de la persona que porta aquest nom. També es pot associar amb la paraula llatina "vivus", que significa "viu".

Aquest nom va guanyar popularitat a través de Santa Bibiana, una màrtir cristiana del segle IV, la qual és venerada en la tradició catòlica. La seva història i el seu culte podrien haver influït en la difusió del nom, especialment en països de tradició cristiana. Així, Bibiana porta amb si un llegat religiós i una connotació de resistència i fortalesa espiritual.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 7

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 854 de 59.142 noms
  • Freqüència: 777 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bibiana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Iana (f)Briana (f)Fabiana (f)Indiana (f)Liliana (f)Viviana (f)