Nom: Bibiana

Origen i significat

Bibiana és un nom femení amb un origen que es podria rastrejar fins al llatí, amb la paraula "vivianus", que significa "viu" o "ple de vida". La forma femenina derivaria de "viviana", indicant possiblement la vitalitat o l'energia de la persona que porta aquest nom. També es pot associar amb la paraula llatina "vivus", que significa "viu".

Aquest nom va guanyar popularitat a través de Santa Bibiana, una màrtir cristiana del segle IV, la qual és venerada en la tradició catòlica. La seva història i el seu culte podrien haver influït en la difusió del nom, especialment en països de tradició cristiana. Així, Bibiana porta amb si un llegat religiós i una connotació de resistència i fortalesa espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Bibiana a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 854 de 59.142 noms
  • Freqüència: 777 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Iana (f)Briana (f)Fabiana (f)Indiana (f)Liliana (f)Viviana (f)Iuliana (f)Bianca (f)Diana (f)Liana (f)

Bibiana apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs